Care Living Labs - good practice CASA

CASA is een programma dat streeft naar een oplossing voor de toenemende druk op ons Zorg systeem. 

Het idee achter INTERREG 4C programma is om de effectiviteit van het lokale beleid en haar instrumenten uit te breiden. 

De belangrijkste focus hierin is om uitwisseling tussen de Europeese partners te bevorderen.

Lees deze interessante studie over de good practices die CASA verzamelde. 

Zorg Proeftuinen Vlaanderen is geselecteerd als één van de voorbeelden voor de Vlaamse regio.

http://zorgproeftuinen.be/sites/default/files/CASA%20GP%20Catalogue%20%2...