CareVille Limburg officieel gestart

Op 21 februari 2014 vond de officiële lancering van het vijfde Vlaamse zorgproeftuin platform "CareVille Limburg: Moving Care" plaats op de universitaire campus in Diepenbeek. Maar liefst 150 geïnteresseerden, waaronder actoren uit de industrie, zorg- en kennisinstellingen, maar ook beleidsmakers waren aanwezig. Op deze kick-off werd het beleid rondom CareVille gekaderd door minister Lieten en minster Vandeurzen. Burgemeesters Wim Dries (Stad Genk) en Hilde Claes (Stad Hasselt) gaven aan waarom deelname in CareVille een meerwaarde is voor hun respectievelijke stad. Daarnaast werd door Birgit Morlion (iMinds) het bredere kader van de Zorg Proeftuinen Vlaanderen geschetst en werd een inhoudelijke toelichting van het CareVille platform gegeven door platformcoördinator Katherine Nelissen. De deelnemers aan de kick-off kregen via pitches tot slot nog inzicht in de doelstellingen en opzet van de 4 proeftuinprojecten die starten op het CareVille Limburg platform.