KIO & PO presenteren posters

Winter Meeting 2015

 

Op 27 en 28 februari 2015 vond de 38ste Winter Meeting van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG) plaats. De BVGG is één van de oudste gerontologische vereningingen in België en heeft als hoofddoel wetenschappelijk onderzoek in het domein van gerontologie en geriatrie te stimuleren. Daarnaast wordt kennisuitwisseling en samenwerking tussen de leden aangemoedigd, mede aan de hand van wetenschappelijke vergaderingen zoals de jaarlijkse Winter Meeting te Oostende.

 

Het Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO) en Program Office waren op 27 februari  aanwezig en participeerden aan het congres aan de hand van een lezing en deelname aan de posterbeurs. Binnen programma J: "Innovatieve projecten in de zorg voor de oudere" kregen ze tijd en ruimte om de Zorg Proeftuinen Vlaanderen te duiden en te kaderen binnen het overheidsprogramma waarin het zich afspeelt.

 

In de voormiddag gaf KIO onderzoekster Lien Pots een lezing over samenwerking binnen de Zorg Proefuinen. De lezing had tot doel de geïnteresseerden te informeren over hoe sociale innovatie, open innovatie en samenwerking worden ingevuld bij de uitrol van het programma.      

 

Daarnaast werd het Zorg Proeftuinen programma vertegenwoordigd met vijf posters:
Klik onderstaand om de posters te downloaden.

1) Care Living Labs Flanders: Reflections 1 year after launch of the program.

2) Care Living Labs Flanders: Have they incorporated the policy program goals?

3) Care Living Labs Flanders: Did active ageing find his way into care innovation?

4) Care Living Labs Flanders: Opportunities for informal care. 

5) User involvement in living labs from an active ageing perspective: co-creation of an "older people" centered engagement approach.

 

Geïnteresseerde geriaters, gerontologen, ergotherapeuten, verpleegkundigen en andere gezondheidsbeoefenaars uit de ouderenzorg werden door Karen Willems en Charlotte Brys te woord gestaan. Zij kregen een antwoord op hun vragen omtrent structuur en doelstellingen van het programma, diversiteit van de proeftuinplatformen en –projecten, meerwaarde voor de stakeholders, eerste resultaten en reflecties, gebruik van proeftuinmethoden zoals co-creatie bij ouderen, etc. De reacties waren unaniem positief en enthousiast.

We kijken met genoegen terug op een aangename en interessante dag.