Ouderentoets

WANNEER ?
maart 2014
-
maart 2016
PLATFORM
CONTACT DETAILS

Heidi Tonnelier
Projectleider Ouderentoets, 
heidi.tonnelier@aalst.be ,
053 72 31 93

 

TAGS
PROJECT PARTNERS
Ouderentoets

“Lang thuis blijven wonen is prima, maar het risico op vereenzaming is reëel. Ouderen moeten zo lang mogelijk aan het openbaar leven kunnen deelnemen. Daarom de Ouderentoets: een screening van zowel de infrastructuur als de totale dienstverlening van het (stads)bestuur. Dit is nog nergens gebeurd in Vlaanderen. De methodiek moet eerst ontwikkeld worden, daarna ook effectief toegepast en gerealiseerd. Op het einde van het project moet een methodiek beschikbaar zijn die ook door andere lokale besturen kan worden toegepast.”

Ouderen vormen een heel belangrijke groep binnen de samenleving. In de Stad Aalst bijvoorbeeld is één op vier inwoners ouder dan 60 jaar. Meer dan 5% van de inwoners is zelfs ouder dan 80 jaar. Deze “vergrijzing binnen de vergrijzing” zal de komende jaren nog gaan toenemen.

We stellen vast dat het beleid van menig (stads)bestuur echter nog niet optimaal is afgestemd op deze doelgroep. We beseffen uiteraard dat ‘ouderen’ niet de enigen zijn binnen de samenleving en dat het beleid moet streven naar een aanbod dat zich richt op alle inwoners van de stad. Toch denken wij dat rekening houden met de doelgroep van de ouderen erg relevant is: als het openbaar domein en de publieke dienstverlening goed toegankelijk zijn, duidelijk begrijpbaar, en aantrekkelijk zijn voor ouderen, dan geniet iedereen daar van mee.
We moeten hierbij in het achterhoofd houden dat de doelgroep ‘ouderen’ niet bestaat. Het betreft een heel heterogene groep: er zijn zorgbehoevende ouderen, ouderen die wel of niet mobiel zijn, ouderen in het centrum en in de landelijke deelgemeenten van de stad, ouderen die alleen wonen of samen met hun partner, ouderen die inwonen bij kinderen of kleinkinderen, ouderen die nog actief zijn in het verenigingsleven en ouderen die (bijna) niet meer buitenkomen.

Het doel van dit project is om al deze ouderen, die in het testpubliek vertegenwoordigd zijn, de openbare ruimte en de dienstverlening van de stad te laten testen. We willen voor de verschillende beleidsdomeinen van het stadsbestuur (sociale zaken, cultuur, sport, mobiliteit, natuur, toerisme, openbare werken, communicatie, evenementen, …) telkens testen in welke mate de infrastructuur en de dienstverlening rekening houden met ouderen. Hiermee willen we:

  • mogelijk maken dat ouderen (al dan niet zorgbehoevend) die thuis wonen toegang hebben tot het publieke leven en zo het risico op sociaal isolement tegengaan, als randvoorwaarde om langer thuis te kunnen blijven;
  • zorgvragen voorkomen, door preventie van ongevallen in de nabije woonomgeving en bij gebruik van de publieke ruimte en openbare diensten;
  • de toegankelijkheid van openbare diensten (inclusief zorgdiensten) garanderen voor ouderen (al dan niet zorgbehoevend);
  • garanderen dat ook sociaal zwakkere doelgroepen automatisch en vanzelfsprekend gebruik kunnen maken van de dienstverlening van de stad of gemeente;
  • ouderen maximaal betrekken bij het openbare leven en hen ook optimaal laten genieten van de dienstverlening op het grondgebied van de gemeente.

Het is de bedoeling om op het einde van het project een methodiek te hebben ontwikkeld die dankzij het testpubliek is afgestemd op de noden en wensen van de ouderen en die dan ook, mits aanpassingen aan de lokale realiteit uiteraard, kan worden toegepast in andere steden en gemeenten.

Het project Ouderentoets is een samenwerkingsverband tussen sterk complementaire organisaties en bedrijven: de stad Aalst (diverse diensten, van openbare ruimte tot cultuuraanbod), Vzw Enter (expert op het vlak van toegankelijkheid), ’t Oorhuis (gehoorproblematiek) en de Zorginnovatiecluster vzw (verenigt 59 organisaties, ziekenhuizen, gemeentebesturen en bedrijven uit de zorgsectoren in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen).