Planevaluatie KIO

Dit rapport maakt een inhoudelijke vergelijking van de platformen en projecten aan de hand van een planevaluatie. Er is eerst gestart met een inhoudelijke beschrijving en typering zoals de overheid de opdracht Zorg Proeftuinen in formele documenten typeert. Verder staat dit rapport stil bij de ingediende platform- en projectvoorstellen aangevuld met inzichten uit semi-gestructureerde interviews afgenomen bij de platform- en projectcoördinatoren over de innovatiedoelstellingen, de doelgroepen (ouderen, mantelzorgers), het samenwerkingsverband, de arbeidsorganisatie, de reikwijdte van het platform en project en technologie.