Presentaties Workshop Privacy en Ethische Commissie beschikbaar

Op 25 oktober 2013 ging de eerste Zorg Proeftuinen workshop door georganiseerd door het Program Office, iMinds. Deze workshop behandelde de van kracht zijnde regel- en wetgeving aangaande privacy en ethische commissie. Dit met een vertaalslag naar de praktijk, om een vlot verloop van het panelmanagement binnen de proeftuinen van de platformen te garanderen.

Graag delen wij de presentaties van de sprekers:

    • Griet Verhenneman - "Privacy in de Zorg Proeftuinen". Griet Verhenneman behaalde haar diploma rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) in 2007. Griet werkt voor het ICRI (Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT) te KULeuven aan verschillende e-health projecten en bereidt er een PhD voor. Ze is expert in gegevensbeschermingsrecht en het recht op privacy in de gezondheidssector. Griet Verhenneman lichtte het theoretische luik rond “privacy” toe. Aan welke regels is de verwerking van onderzoeksgegevens onderhavig? Hoe definieert de wetgeving deze en wat zijn de verschillende categorieën, wat zijn de praktische verplichtingen omtrent de aangifte bij een privacycommissie?

      • Koen De Vos - "Privacy in de Zorg Proeftuinen: Praktische presentatie". Koen De Vos is Operations Manager voor iLab.o. Deze divisie van iMinds is o.a. verantwoordelijk voor de organisatie en het goede verloop van verschillende Proeftuinen in Vlaanderen. Koen verheldert hoe je met privacywetgeving in de praktijk omgaat. In het kader van proeftuinactiviteiten komen de partners van de proeftuinplatformen immers in contact met heel wat persoonsgebonden gegevens die zij zullen verwerken in opdracht van de proeftuinprojecten. Hij zet uiteen hoe je die verwerking praktisch kan organiseren en implementeren, in overeenstemming met de geldende wetgeving rond de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Zowel interne organisatie als juridische afspraken komen aan bod, alsook belangrijke aandachtspunten. Doorheen de sessie worden er ook een aantal do’s en don'ts meegegeven.

      • Herman Nys - "Medisch-wetenschappelijk onderzoek en verplicht ethisch advies". Herman Nys (1951) behaalde het diploma van licenciaat (1974) en doctor (1980) in de rechten aan de KU Leuven. Hij specialiseerde zich in het medisch recht aan Europese universiteiten (Nijmegen; London). Hij doceert medisch recht aan de faculteiten geneeskunde en rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Hij is directeur van het centrum voor biomedische ethiek en recht van de KU Leuven, voorzitter van het onderzoekscentrum LUCAS van de KU Leuven, voorzitter van het AZ Nikolaas en advizeur bio-ethiek van de Europese Commisie. De sessie van Herman Nys leert ons meer over de aanvraag bij een ethische commissie, de wetgeving en de verschillende aspecten die hierbij komen kijken.