Studie KIO: ecosysteem Zorg Proeftuinen Vlaanderen

Dit document biedt een eerste schets van de organisaties die formeel betrokken zijn in de Zorg Proeftuinen na oproep 1 en 2. De organisaties die deel uitmaken van de Zorg Proeftuinen als hoofdaanvrager, mede- aanvrager of onderaannemer worden ingedeeld per sector. Op die manier wordt een eerste indruk gegeven van het veld, het ecosysteem, waarin de Zorg Proeftuinen zich ontplooien.

Deze schets is gebaseerd op de platform- en projectdocumenten die werden ingediend bij het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Naast deze partners spelen ook de organisaties binnen het Program Office (PO), het wetenschappelijk consortium (KIO) en de klankbordcommissie een rol in het ecosysteem van de Zorg Proeftuinen. Deze worden in dit document niet besproken.

In september 2014 zijn 110 organisaties formeel betrokken binnen de Zorg Proeftuinen. De Zorg Proeftuinen bestaan uit 6 platformen en 23 projecten. Van de 110 formeel betrokken organisaties komen 33 organisaties uit de profit sector en 77 uit de non- profit sector. In die laatste groep komen 30 organisaties uit de “zorgsector”; 10 organisaties uit het “welzijnswerk”; 14 organisaties uit de sector “onderwijs, onderzoek en vorming, 14 organisaties uit het “openbaar bestuur“ en 9 netwerkorganisaties.

De verdeling van type partners verschilt per platform. In de toekomst zal onderzocht worden hoe de samenwerking van spelers uit verschillende sectoren een impact heeft op de uitwerking van platformen en projecten. Die inzichten moeten leiden tot beleidsaanbevelingen voor het stimuleren van zorginnovaties.