Studiebezoek CASA aan Vlaanderen

De toenemende vergrijzing als gevolg van de demografische veranderingen en daarmee gepaard gaande stijging van chronische aandoeningen resulteert in een grote druk op de overheidsuitgaven in de zorgsector. Er is in de regio's dus nood aan de ontwikkeling van innovatieve, veilige, draagbare, interactieve zorgoplossingen voor ouderen, met gepersonaliseerde informatie en begeleiding en dit zowel thuis als buitenshuis. Het betreft het zogenaamde "Personal Healthcare System".

Er is nood aan een grotere kennis van het begrip Ambient Assisted Living (AAL) en de mogelijkheden van ICT in de zorg. Kernboodschap van het CASA-project is dat Europese regio's via goede praktijken en samenwerking van elkaar kunnen leren en standaarden kunnen ontwikkelen voor de bredere ontplooiing van AAL-oplossingen, waarbij een horizontale aanpak in de supply chain en doorheen verschillende departementen en ministeries centraal moet staan.

Het bezoek aan Vlaanderen bestond uit een uiteenzetting rond zorgorganisatie in Vlaanderen door sprekers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Daarnaast werd een introductie tot het project "De wereld van Nestor" en de Zorg Proeftuinen gegeven. De deelnemers brachten ook een bezoek aan het Woonzorgcentrum Weverbos, de kennisinstelling iMinds en het inititiatief ProF.

Wij stellen graag het volledige programma van het studiebezoek en foto's van de dag ter beschikking. Ook ZorgandersTv maakte een reportage over deze CASA Studyvisit, bekijk de video op hun website.

Volgende presentaties werden op donderdag 9 oktober gegeven:

Tijdens de studyvisit stelde het Woonzorgcentrum Weverbos een elektronisch zorgdossier open voor familieleden.
Voor meer informatie over deze CASA Studyvisit surf naar de Flanders' Care website.