Therapietrouw en medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis

PLATFORM
CONTACT DETAILS

Jan Meskens

Diensthoofd vorming Wit-Gele Kruis (Vlaams-Brabant) en projectleider

jan.meskens@vl-brabant.wgk.be

+32 (0)16 31 95 50

TAGS
PROJECT PARTNERS
Therapietrouw en medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis

Dit project wil therapietrouw en medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis bevorderen. We willen dit bereiken door de rol van de betrokken zorgverleners duidelijk te stellen, en hen efficiënter te laten samenwerken. Op die manier kan een therapie correct worden toegepast, en kunnen complicaties worden vermeden – met alle (economische) voordelen vandien. Daarnaast wordt gezocht naar efficiënte technologieën die de continuïteit en de medicatieveiligheid ondersteunen, bewaken en bevorderen.

Een casus
Bob is 80 jaar en woont alleen in zijn huis. Hij heeft een goed contact met zijn familie, maar de kinderen en kleinkinderen hebben allemaal een drukke job en zijn zeer actief in het verenigingsleven. Tijdens het weekend komt er regelmatig iemand langs en er zijn afspraken onderling om Bob op zondag te komen halen.
Bob kan zich fysiek nog goed behelpen; voor het onderhoud van het huis doet hij een beroep op een poetshulp.
Bob vindt het echter wel moeilijk om dagelijks zijn medicatie correct en op tijd in te nemen. Daarom doet hij een beroep op de ‘intelligente medicatiedispenser’.

Wekelijks komt een thuisverpleegkundige langs om medicatie klaar te zetten. Dit gebeurt op basis van een correct en actueel medicatieschema dat ter beschikking gesteld wordt door de huisarts en mee opgevolgd wordt door de apotheker.

Op de tijdstippen van inname stuurt de dispenser een geluidssignaal uit. De dispenser opent enkel het vakje waarin de medicatie die op dat tijdstip moet worden ingenomen klaar ligt. Indien Bob zijn medicatie niet inneemt, gaat er een alarm naar een centrale. De medewerker van de alarmcentrale neemt dan met Bob contact op om hem er alsnog aan te herinneren dat hij zijn medicatie moet innemen.

Indien Bob niet zou reageren op de oproep, komt er een verpleegkundige langs.

De beperkte ervaring die reeds opgebouwd werd met de dispenser toont aan dat deze werkwijze effectief een antwoord biedt op de problemen van bepaalde doelgroepen, zoals beginnend dementerende personen. Anderzijds is de huidige dispenser vaak niet aangepast aan de aard en de hoeveelheid medicatie die veel ouderen moeten innemen. Voor andere doelgroepen moeten we dan weer op zoek gaan naar andere oplossingen, zoals technologische ondersteuning, of het herverdelen van de zorgverlenersrollen.