Thuislevering van geneesmiddelen (van de huisapotheker aan de patiënt)

PLATFORM
TAGS
PROJECT PARTNERS

bpost

Kempische Farmaceutische Kring (met ondersteuning van APB en VAN)

Thuislevering van geneesmiddelen (van de huisapotheker aan de patiënt)

De vraag naar thuiszorg wordt alsmaar groter. Het nieuwe project thuislevering van geneesmiddelen wil aan die behoefte tegemoetkomen. Via deze dienst kan de apotheker geneesmiddelen (zowel voorgeschreven als voorschriftvrije) en medische hulpmiddelen – op afspraak – aan huis laten bezorgen. Uiteraard gebeurt dit alles op een veilige en gecontroleerde manier, door een volledige traceerbaarheid van de farmaceutische producten, en met absoluut respect voor de privacy van de patiënt. Bovendien kan de thuislevering van medicatie gebundeld worden met andere producten.

De apotheker speelt hiermee in op een maatschappelijke behoefte, zonder afbreuk te doen aan zijn essentiële rol als zorgverstrekker in de eerste lijn. De zorgrelatie met zijn patiënt blijft behouden en wordt zelfs nog uitgediept, zodat de patiënt voor zijn geneesmiddelengebruik en zijn gezondheid kan blijven rekenen op het advies van – en de opvolging door – de apotheker.

Concreet wordt de medicatie opgehaald bij de apothekers en daarna – op afspraak – gebundeld thuisbezorgd. Dit bespaart mantelzorgers, apothekers en andere (professionele) zorgverleners tijdverslindende en soms dure verplaatsingen. Maar nog belangrijker is dat deze dienst de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit van de zorgbehoevende en thuiswonende oudere patiënt verbetert en daardoor sterk kan bijdragen tot het langer zelfstandig thuis wonen.

Een ander aspect dat tijdens dit pilootproject wordt bestudeerd, is het vereenvoudigen van de communicatie tussen de apotheker en de patiënt. Dit is onontbeerlijk voor een goede farmaceutische zorg, en omvat het begeleiden en adviseren van de patiënt rond alle aspecten van het medicatiegebruik, het opvragen van informatie, het op afstand uitwisselen van het medicatieschema, enz.
Op basis van dit pilootproject op het LiCalab-platform, willen bpost en KFK, APB en VAN een oplossing ontwikkelen die, na toetsing aan alle deontologische en wettelijke aspecten, in heel Vlaanderen en België kan worden toegepast.