Verslag 6de Zorgsymposium Aalst

 Op 16 september 2014 nam Zorg Proeftuinen op prominente wijze deel aan het 6de Zorgsymposium, in aanwezigheid van heel wat stakeholders uit de zorgsector. Drie van de zes Vlaamse Zorg Proeftuin Platformen hielden een plenaire toespraak over hun onderzoek met gebruikerspanels, terwijl het Program Office in een presentatiestand de werking van Zorg Proeftuinen Vlaanderen tastbaar maakte.

Gebruikerspanels in proeftuinonderzoek

Drie Vlaamse Zorg Proeftuin Platformen namen het woord tijdens de plenaire sessie. Aan de hand van concrete zorgproducten en -diensten toonden InnovAGE, Ageing in Place Aalst (AIPA) en Living & Care Lab (LiCalab) het nut van proeftuinonderzoek met gebruikerspanels aan.

InnovAGE wijst op het belang om ouderen te betrekken

Jessica Hekking (Platformcoördinator InnovAGE) beet de spits af met een ludiek filmpje over de senior simulator, waarin een jongeman ervaart hoe het voelt om 45 jaar ouder te zijn. Een ontstellende ervaring, die aantoont hoe moeilijk het is voor niet-ouderen om zich correct in te leven in de leefwereld van oudere mensen. InnovAGE bewijst hiermee hoe essentieel het is om ouderen te betrekken bij de ontwikkeling van innovaties die voor hen bedoeld zijn. Een mooie ijsbreker voor Jessica om de werking en het aanbod van InnovAGE toe te lichten. Het platform maakt het onder andere mogelijk om groepen te bereiken die normaal voor projectdeelname minder goed bereikbaar zijn.

 

AIPA’s demowoningen voor senioren

Bij AIPA testen ze eveneens technologie uit in de omgeving van ouderen. Elise van Opstal (Platformcoördinator AIPA) wijdde uit over de infrastructuur die momenteel aanwezig is binnen het platform: 40 bestaande woningen en 2 demowoningen. Eén van de woningen is een doorgroeiwoning voor jongeren. AIPA kan momenteel een beroep doen op 377 geëngageerde mensen voor groepsgesprekken, testen, … De ouderen tonen zich bereid om mee te werken, maar ze hebben uitleg nodig over behoud van hun levenscomfort en garanties over hun privacy.

Internet of Things in de ouderenzorg

Elise van Opstal verwees ook nog naar een interessant project rond Internet of Things (IoT). Daarbij staan woningen, via sensoren, in verbinding met het internet. De technologie ondersteunt zo de oudere bewoners, herinnert hen aan inname van medicijnen, een vergeten sleutel op de deur... en staat in voor communicatie met zorgverleners en familie. Als concreet voorbeeld ondersteunt AIPA Care4Balance, een iMinds onderzoeksproject rond digitale communicatie tussen mantelzorgers en ouderen.

 

LiCalab zet in op voedingsoptimalisatie

Lieven de Maesschalck (Projectverantwoordelijke Topshake binnen LiCalab) getuigde over de meerwaarde die bedrijf Topshake, een producent van ontbijtalternatieven voor dementerende ouderen met slikproblemen, ondervond dankzij de testpanels van LiCalab. Zo kon Topshake zijn product en distributieproces bijstellen en een verbeterd aanbod creëren. Momenteel is men klaar om het concept te testen in woonzorgcentra.

 

Trends en innovatie in de zorg

Het programma van het Zorgsymposium was ook dit jaar erg veelzijdig, en kon uitpakken met prominente namen en interessante debatten. Binnen de drie clusterdomeinen – ‘Beleid en Organisatie’, ‘Technologie’ en ‘Zorgwerken’ – werden telkens hot topics naar voor geschoven en dieper uitgespit.

Over gans de dag kwamen boeiende sprekers op het toneel, zoals Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), Prof. Dr. Lieven Annemans (hoogleraar in de Gezondheidseconomie, UGent), Veerle Lories (administrateur generaal IWT) en Donaat Van Eynde (manager Zorg diensteverlening Familiehulp vzw). Het slotwoord was voor Philippe Muyters, die als kersverse Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport zijn visie gaf over innovatie in de zorg en gezondheidssector.