Verslag kennissessie 'Therapietrouw in het kader van InnovAGE'

Samenwerking is cruciaal bij therapietrouw

Welke mogelijkheden zijn er om therapietrouw te verhogen en wat doet de overheid? Welke concrete projecten lopen en kunnen inspiratie bieden? Dit waren enkele vragen die dinsdagavond 5 november aan bod kwamen tijdens de kennissessie ‘Therapietrouw’ van Voka Health Community. Een 50tal deelnemers zakten af naar het Wit-Gele Kruis Vlaams Brabant (Lubbeek) om te luisteren naar drie boeiende uiteenzettingen over ‘therapietrouw’.

Kamerlid Ine Somers (Open VLD) gaf toelichting bij de recent goedgekeurde resolutie van haar hand over therapietrouw. Vooral de noodzaak tot meer kennis over therapietrouw en een betere monitoring er van in België (tov het buitenland-waar men al verder staat) viel op. Ine Somers benadrukte de ondersteunende rol van de overheid en deed vooral een warme oproep naar de verschillende betrokken actoren om samen aan de slag te gaan.

Oprichter Jan Van Parijs van het Leuvense Interalis illustreerde levendig de rol die ondernemingen kunnen opnemen rond dit thema. Immers, je therapie goed en volledig volgen is niet alleen een zaak van kennis (stap 1), maar ook van motivatie (stap 2) en een stimulerende omgeving (stap 3). Tenslotte spelen ook eigen doelstellingen en positieve feedback een rol (stap 4). Jan plaatste methodieken tot verhoging therapietrouw vanuit een psychologische achtergrond. De deelnemers kregen tot slot ook een preview van de nieuwe website www.zuur.be, om therapietrouw bij patiënten met brandend maagzuur te verhogen. De website biedt een zestal videosessies aan waarbij een coach, de specialist, de huisarts, de patiënt en zijn/haar partner aan bod komen. Zeker de moeite waard om een kijkje te nemen.

Tot slot lichten Myriam Polfliet (Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant) en Marie Van de Putte (Brabants Apothekers Forum) het InnovAGE project ‘Therapietrouw en medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis’ toe. Nadruk ligt hier op de samenwerking tussen de huisarts, de apotheker en de verpleegkundige. Deze nauwere samenwerking op de eerstelijnszorg zal leiden tot een betere zorg voor de patiënt. Toch zijn ze ook zoekende naar ondernemingen die oa een medicatiedispenser kunnen ontwikkelen die voldoet aan de huidige noden van de kwetsbare ouderen. Hen ondersteunen bij deze zoektocht is één van de opdrachten van Voka Health Community in het kader van InnovAGE.

Het sleutelwoord doorheen de avond bleek ‘samenwerking’ te zijn. Het blijft cruciaal dat alle spelers, van huisarts, apotheker tot patiënt en zijn/haar partner, betrokken worden in dit traject om de slaagkans van de therapie te verhogen of te optimaliseren. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor ondernemingen om mee in te zetten op de nodige vernieuwingen op het vlak van dienstverlening, tools en technologie.

Deze avond bracht voldoende inspiratie met zich mee om tijdens de receptie nog even na te praten. Wij vonden het een geslaagde avond en hebben duidelijk gemerkt dat ‘therapietrouw’ een belangrijk thema is, waar samenwerking de patiënt enkel ten goede kan komen.

Presentaties van de dag zijn beschikbaar via de website van VOKA Health Community.