Woonzorgwijken

WANNEER ?
april 2014
-
mei 2015
PLATFORM
CONTACT DETAILS

Lieselot Cole, 
lieselot.cole@aalst.be 
053 72 33 68

 

TAGS
PROJECT PARTNERS

Flanders Synergie, Vlaamse competentiepool innovatieve arbeidsorganisatie ondersteunt de partners vanuit klankbordfunctie

Woonzorgwijken

In Aalst staan meerdere nieuwe woonzorg projecten in de startblokken, waarbij zowel nieuwe woongelegenheden als nieuwe zorgfaciliteiten gepland zijn. Dit is de perfecte gelegenheid om deze nieuwe wijken in te vullen met de meest innovatieve inzichten op vlak van zorg voor ouderen, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in de voor hen vertrouwde wijk.

 

Doelstellingen van het project

Dit project verkent de mogelijkheden die ontstaan als je een wijk bekijkt als een geïntegreerd geheel. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de betaalbaarheid, efficiëntie en kwaliteit van zorg voor ouderen ten goede zal komen. De organisatie van efficiënte zorg op wijkniveau stelt mensen in staat om langer thuis te blijven  wonen. Een ‘wijk’ bestaat uit circa 3.000 inwoners, met 20% inwoners met zorgnoden. 

Doelstelling van het project is te komen tot een professioneel en goed georganiseerd netwerk van zorgdiensten, binnen de woonwijk, zowel ruimtelijk als praktisch. Voor dit ecosysteem met woon- en zorg-componenten zoekt het project naar een rendabel business model en naar de beste ruimtelijke schikking.

Een woonzorgwijk zien we als een woon- en zorgomgeving die zorgfuncties, wonen, natuur en recreatie combineert. Ouderen kunnen gebruik maken van extra medisch specialistische zorg, preventie en service, aangepaste winkels en diensten, aangepaste woonverblijven, bijzondere recreatiemogelijkheden en additionele accommodatie. Ook andere generaties voelen er zich thuis en kunnen gebruik maken van de bijzondere voorzieningen en het slimme wijkplan. Zo wordt een woonzorgwijk een toekomstgericht model voor elke nieuwe woonwijk waar inwoners van alle leeftijden gerust kunnen zijn dat zij, wanneer het voor hen nodig wordt, beroep kunnen doen op efficiënte zorg volgens hun behoefte.

Een woonzorgwijk is een planningsconcept, een visie op een wijk, met een doordachte inplanting van materiële infrastructuur voor wonen en zorg, met een doordachte en goed gecoördineerde zorgorganisatie, en met een sterke verwevenheid van wonen en zorg. Dit project zoekt naar een toetsingskader voor ontwikkelingen in een wijk op lange termijn, dat toelaat te komen tot doelmatige inplanting van nieuwbouw, oordeelkundige verbouwingen, goede zorginitiatieven, efficiënte procesorganisatie, prettige sociale contacten …

Onderzoeksvragen

Dit project beoogt een antwoord te formuleren op volgende vier onderzoeksvragen:

  • Welke combinatie van elementen moeten minimaal aanwezig zijn voor een succesvolle Woonzorgwijk?
  • Kun je een rendabel business model uitwerken voor een betaalbare Woonzorgwijk?
  • Wat is het beste ruimtelijke plan voor de Woonzorgwijk, rekening houdend met een effeciënte innovatieve organisatie van de zorg?
  • Wat is voor de bewoners van een Woonzorgwijk cruciaal om de voordelen ervan goed te begrijpen en te willen gebruiken?

Aanpak

Het project start met een analyse van bestaande oplossingen in binnen-en buitenland, met input van het wetenschappelijk consortium en met een intensieve bevraging van de testpopulatie en gebruikerscommissie van de proeftuin. In iteratieve co-creatie met de bewoners, zorgverstrekkers en andere actoren ontwikkelt het project diverse denkpistes in scenario’s om de vier onderzoeksvragen op te lossen. Binnen deze scenario’s zal voortgebouwd worden op de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie. De testpopulatie gaat aan de slag om de scenario’s te testen, enerzijds en waar mogelijk via reële testen en experimenten in delen van wijken die reeds bestaan, anderzijds via via focusgesprekken en aanverwante technieken. Er is voldoende aandacht voorzien voor de betaalbaarheid van de verschillende denkpistes. De bevindingen worden gebundeld en vertaald in een toetsingskader en specificaties waarmee ontwikkelingen van Woonzorgwijken kunnen gestart worden.