TAGS

WANNEER ?
september 2013
augustus 2016

The Living and Care Lab (LiCalab) in the Kempen region wants to enable people to live longer at home, either independently or assisted, mainly by improving the self-reliance and participation of the elderly, creating a safe, comfortable and accessible living environment, or by reinforcing integrated care tailored to the user.

WANNEER ?
november 2013
oktober 2016

The objective of InnovAGE in the Leuven region is to develop integrated and innovative care products and processes for seniors with complex care needs by means of a series of innovations that lead to effective and affordable care, close to the people and as long as possible in their familiar home environment.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2017

CareVille Limburg focuses on developing innovative products and/or process that reinforce the mobility of the person needing care as well as the caregiver, and that offer an appropriate response to the current and future needs in elderly care by means of co-creation.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2017

CareVille Limburg focust op het ontwikkelen van innovatieve producten en/of processen die de mobiliteit van zowel zorgvrager als zorgverlener versterken en die via co-creatie een passend antwoord bieden op huidige en toekomstige noden binnen de ouderenzorg.

WANNEER ?
september 2013
augustus 2016

Living and Care Lab (LiCalab) in de regio Kempen wil mensen langer zelfstandig of ondersteund thuis laten wonen, onder meer door het verbeteren van de zelfredzaamheid en de sociale participatie van ouderen, het creëren van een veilige, comfortabele en toegankelijke woonomgeving, of het versterken van de geïntegreerde zorg op maat van de gebruiker.

WANNEER ?
november 2013
oktober 2016

InnovAGE in de regio Leuven heeft als doel om voor senioren met een complexe zorgvraag, geïntegreerde en innovatieve zorgproducten en zorgprocessen te ontwikkelen door een reeks innovaties die leiden tot een doelmatige en betaalbare zorg, dichtbij de burger én zolang mogelijk in de eigen thuisomgeving.