TAGS

WANNEER ?
januari 2014
december 2015

Therapietrouw (i.e. de mate waarin het gedrag van een persoon correspondeert met aanbevelingen vanwege een zorgverstrekker) is een belangrijk aspect voor een kwaliteitsvol leven.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2017

Dit project wil de mobiliteit in het verkeer en daarmee de levenskwaliteit van ouderen met een cognitieve beperking bevorderen, enerzijds door het ontwikkelen van een efficiënte screening van rijvaardigheid en een training op maat, en anderzijds door het uitwerken van kwaliteitsvolle en aangepaste mobiliteitsvoorzieningen wanneer het autorijden niet meer mogelijk is.

WANNEER ?
februari 2014
januari 2017

CareVille Limburg focust op het ontwikkelen van innovatieve producten en/of processen die de mobiliteit van zowel zorgvrager als zorgverlener versterken en die via co-creatie een passend antwoord bieden op huidige en toekomstige noden binnen de ouderenzorg.

WANNEER ?
november 2013
oktober 2016

InnovAGE in de regio Leuven heeft als doel om voor senioren met een complexe zorgvraag, geïntegreerde en innovatieve zorgproducten en zorgprocessen te ontwikkelen door een reeks innovaties die leiden tot een doelmatige en betaalbare zorg, dichtbij de burger én zolang mogelijk in de eigen thuisomgeving.